AURA BALANESCU

Artist freelance

Absolventă a Facultății de Arte Plastice și Design, secția sculptură 2003, Universitatea de Vest, Timișoara, și, în 2010, a școlii doctorale din cadrul aceleiași instituții, Aura Bălănescu explorează diferite extensii ale operei sculpturale, pornind de la instalația video / audio analogică până la reprezentarea stereoscopică. În viziunea sa, reprezentarea stereoscopică deține potențialul picturii, sculpturii, graficii, dar și ambientului, aceste premise apropiind-o de caracterul operei de artă integrală.

Co-fondator al platformei transdisciplinare și colaborative Avantpost.ro (2014).

Muzeograf la Muzeul de Artă Timișoara

AURA BALANESCU

Freelance artist

As a graduate of  Faculty of Fine Arts and Design, Sculpture Department (2003) West University, Timișoara and Doctoral Studies of the same institution (2010), Aura Bălănescu explores various extensions of sculptural work, starting from video / audio analogic installation to stereoscopic representation. In her vision, the  stereoscopic representation has the potential of painting, sculpture, graphics and also the environment, these premises approaching it to the character of an integral artwork.

Co-founder of Avantpost.ro, collaborative and transdisciplinary platform (2014).

Museographer at the Timisoara Art Museum